Dynamic SoundField De spraakversterker speciaal voor leerkrachten

“Ons doel om de achterste rijen te bereiken is gehaald. Ook het klassenmanagement verbeterde.”

Hendrik Bouw, directeur Basisschool Willem Teellinck in Achterberg

De Willem Teellinck school is een kleine school met 8 groepen. SoundField werd als eerste in de onderbouw ingezet en inmiddels gebruiken alle groepen de spraakversterker. De voornaamste reden destijds om zich te oriënteren op SoundField was het feit dat de kinderen achterin de klas niet altijd goed bereikt werden.

Aanvankelijk werd gestart met een ander merk, maar dat had een aantal nadelen. Zo was het geluid voor de kinderen dichtbij de speaker vaak te hard en verderop in het lokaal juist te zacht. Ook ging het snel rondzingen (feedbackloop) zodra de leerkracht er bij in de buurt kwam. Het Phonak systeem had die tekortkomingen niet en uiteindelijk besloot men voor Phonak te gaan. Inmiddels is het vele jaren in gebruik.

Leerkracht Floris is enthousiast vanwege de grote betrouwbaarheid: “In al die jaren is het een erg betrouwbaar systeem gebleken. Soms was even een reset nodig, maar dat konden we zelf doen en dan werkte het weer”. Diverse vrouwelijke collega’s gebruiken het systeem graag de hele dag. ‘Als het er een dag niet is, dan mis je hem echt”, stelt Cora vast. De speaker staat voorin de klas, dat geeft het meest natuurlijke geluidsbeeld voor de leerlingen omdat al het geluid dan uit dezelfde richting komt. “De geluidsweergave is anders dan je verwacht. Als je voorin de klas staat merk je zelf nauwelijks dat het systeem je spraak versterkt. Het went daarom snel. Pas als je achterin de klas staat, dan hoor je dat je eigen stem ook van elders vandaan komt.”

Dat maakt het een prettig systeem voor iedereen in het lokaal om de hele dag naar te luisteren. Directeur Hendrik was vanaf het eerste begin betrokken bij het aankoopproces. “Ons doel om de kinderen op de achterste rijen goed te bereiken is behaald. Ook hoor ik terug dat het klassenmanagement er door verbetert, dat komt de kwaliteit van lesgeven ten goede. Bij de vrijere momenten heb je de kinderen er weer sneller bij, het is een goede aanvulling op de tafelbelletjes die we gebruiken”.

Leerkracht Rieneke (groep 3) is de jongste van het team en gebruikt het ook dagelijks. “Het is erg onbekend, maar ik kan me nu geen school meer voorstellen zonder een dergelijk systeem. Als ik op een andere school zou gaan werken, dan zou ik het daar ook willen gebruiken. De kleuters hebben regelmatig een verminderd gehoor door oorontstekingen, dan is die extra geluidsversterking erg prettig.”

Leerkrachten kiezen er op specifieke momenten soms voor om het systeem tijdelijk te ‘muten’. Bijvoorbeeld bij de verlengde instructie. Als het geluid vervolgens (na opheffen mute) weer via de speaker komt dan weten de kinderen ook meteen dat het voor de hele klas geldt. Ook op de sfeer in de klas heeft het systeem een positieve invloed doordat de leerkracht nooit de stem hoeft te verheffen. “Kinderen voelen zich niet gewaarschuwd, daardoor blijven ze rustiger” stelt leerkracht Marian.

Proefmaand aanvragen

Toch liever eerst een informatief gesprek? Klik op “Gratis adviesgesprek” voor een afspraak.

Gratis adviesgesprek