Dynamic SoundField De spraakversterker speciaal voor leerkrachten

Privacy verklaring

Algemene informatie

Als onderdeel van onze gedeelde waarden van innovatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, respecteren wij bij Sonova Group (dat wil zeggen, Sonova Holding AG en al haar dochterondernemingen) de privacy van alle personen die ons hun persoonsgegevens hebben toevertrouwd, met inbegrip bezoekers van onze website en gebruikers van onze applicaties etc. In deze Verklaring gegevensbescherming ('Verklaring’) worden de stappen beschreven die wij hebben gezet om te voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming onder Zwitserse, Europese en andere toepasselijke wetten die de verzameling, opslag, het gebruik en de overdracht ('Verwerking') van persoonsgegevens regelen.

Onder persoonsgegevens verstaan wij: alle informatie waarmee iemand uw identiteit kan of zou kunnen achterhalen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, identificatienummer van een apparaat, burgerservicenummer en dergelijke.

Deze Verklaring beschrijft de manieren waarop wij de persoonsgegevens verwerken die wij van u verkrijgen via een website of applicatie die wordt beheerd of geëxploiteerd door Sonova AG of een van haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (‘Sonova’ of ‘wij’). Deze Verklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die online zijn verzameld door Sonova, zoals via een website, via e-mail en andere online tools en applicaties, maar niet op gegevens die offline zijn verzameld.

Wij wijzen u erop dat de informatie of diensten die Sonova hier biedt, alleen gericht zijn tot volwassenen en niet tot kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen online niet bewust persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 jaar. Elke persoon die zijn of haar persoonsgegevens hier verstrekt, verklaart dat hij of zij 16 jaar of ouder is. Als u te weten komt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, kunt u ons hierop attent maken zoals beschreven in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ hieronder. Als wij te weten komen dat wij persoonsgegevens hebben verworven van kinderen jonger dan 16 jaar, zullen wij onmiddellijk stappen nemen om zulke informatie te verwijderen en het profiel van het kind verwijderen.

Toestemming voor verzameling

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens zoals in deze Verklaring staat, om u de dienste, producten en informatie te leveren waar u om verzocht heeft, of om uitvoering te geven aan een (ander) contract tussen ons, of omdat we een legitiem belang hebben bij het verrichten van statistische analyse om bijvoorbeeld onze dienstverlening aan u te verbeteren.

In sommige gevallen hebben wij ook uw toestemming nodig, en kunnen wij daarom vragen om uw specifieke toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, met name om u marketingmateriaal of nieuwsbrieven over onze producten en diensten te sturen.

Update van deze Verklaring

Indien nodig kunnen wij deze Verklaring van tijd tot tijd updaten. In dit geval zullen wij geüpdatete versies van deze Verklaring op deze pagina plaatsen. Een herziene Verklaring is alleen van toepassing op gegevens die na de ingangsdatum zijn verzameld. Wij moedigen u aan regelmatig deze pagina te raadplegen voor de nieuwste informatie over onze privacypraktijken. Door gebruik te blijven maken van onze diensten nadat er wijzigingen aan deze Verklaring zijn geplaatst, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

Voor de meeste van onze diensten is geen enkele registratie nodig, wat betekent dat u onze sites kunt bezoeken of onze applicaties kunt gebruiken zonder ons persoonsinformatie over uzelf te verstrekken. Voor enkele diensten moet u zich echter registreren, en ons daarvoor uw persoonsgegevens verstrekken. Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van de interacties die u hebt met Sonova en de diensten waar u gebruik van maakt, maar over het algemeen omvatten ze uw naam en contactgegevens, en informatie over uw gebruik van de website of applicatie. Wij kunnen ook gegevens over uw gezondheid verzamelen die u verstrekt door onze vragen en enquêtes te beantwoorden. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens ontvangen door te volgen welke interactie u hebt met onze diensten, bijvoorbeeld door cookies te gebruiken (zie hieronder voor meer informatie over het gebruik van cookies).

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze Verklaring, om u onze diensten te verlenen, om te reageren op uw verzoeken en voor zover anderszins toegestaan of vereist door de toepasselijke wet, of ter ondersteuning van een juridisch of strafrechtelijk onderzoek. Verder kunnen wij gegevens anonimiseren of pseudonimiseren die zijn verzameld voor statistische doeleinden om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Als u ons deze informatie niet wilt verstrekken, maak dan geen gebruik van deze functies op onze websites of applicaties.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Sonova drijft geen handel met uw persoonsgegevens. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met, of maken ze anderszins alleen bekend aan, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde handelspartners die diensten namens ons verlenen, zoals voor technische ondersteuning, om de bruikbaarheid van onze websites en applicaties te evalueren, voor marketingdoeleinden (als wij uw toestemming hebben), of voor andere soorten dienstverlening. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook via cookies delen met advertentienetwerken, indien en voor zover wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. Wij hebben contracten gesloten met deze partijen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze instructie en volgens deze Verklaring en andere gepaste vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met deze partijen en met andere bovengenoemde derden, inclusief overheidsinstanties, indien dit noodzakelijk is voor het verrichten van diensten die u hebt verzocht of goedgekeurd, om de rechten, het eigendom of de veiligheid van u, onszelf of anderen te beschermen, of als de toepasselijke wetgeving, verordeningen van de rechtbank of andere overheidsverordeningen van ons verlangen dat wij dat doen of als zo'n bekendmaking anderszins nodig is ter ondersteuning van juridisch of strafrechtelijk onderzoek of gerechtelijke procedures.

Wij wijzen u erop dat de bovengenoemde gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van Sonova, alsmede overheden, klanten en leveranciers aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken, gevestigd kunnen zijn buiten het land waarin u woont, mogelijk met inbegrip van landen zoals de Verenigde Staten, waarvan de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van het land waarin u woont. In zulke gevallen zullen wj ervoor zorgen dat er de nodige waarborgen zijn ingebouwd ter bescherming van uw persoonsgegevens door de implementatie van gepaste juridische mechanismes, zoals EU modelcontractbepalingen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben een reeks veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en bekendmaking. Deze volgende technische en organisatorische maatregelen zijn algemeen aanvaard als gepaste veiligheidsnormen in de industrie, met inbegrip van toegangscontroles, wachtwoord, encryptie, regelmatige beveiligingsbeoordelingen etc.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelstellingen te vervullen die in deze Verklaring staan uitgelegd, tenzij een langere of kortere bewaarperiode nodig of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

Hoe hebt u toegangscontrole tot uw persoonsgegevens of kunt u ze wissen?

U hebt het recht te weten en te informeren welke persoonsgegevens wij over u op hebben geslagen, en te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens die wij of een derde met wie wij zakendoen, bewaren, corrigeren of verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen, of de beperking te verzoeken van de verwerking van uw persoonsgegevens en u mag contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit en een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u zo'n verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het onderstaande gedeelte ‘Contact met ons opnemen’. Als u een duidelijk bewijs van identiteit hebt gegeven, beantwoorden wij u binnen een redelijke termijn.

Interactieve functies

Op sommige van onze websites of applicaties bieden wij interactieve functies zoals blogs, message boards of newsfeeds. Als u een bijdrage levert aan deze functies, kunnen deze bijdragen door anderen worden gezien. Deze bijdragen zijn noch privé noch vertrouwelijk.

Cookies

We maken gebruik van cookies op onze Websites. Cookies zijn kleine bestandjes die opgeslagen worden in uw internetbrowser (zoals Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox) om informatie van de bezoeker te analyseren. Cookies stellen Sonova in staat om u een meer relevante ervaring te bieden wanneer u onze Websites bezoekt. Cookies bevatten informatie over uw browserinstellingen, locatie, het type apparaat dat u gebruikt om onze Website te bezoeken, enzovoorts. Daarnaast kunnen cookies ons vertellen welke andere websites u heeft bezocht, zodat we de content die u te zien krijgt kunnen personaliseren, en u een meer relevante gebruikerservaring kunnen bieden. Sonova kan ook door middel van cookies uw internetvoorkeuren zien en welke producten u met name interesse in hebt. Hoewel cookies u niet direct persoonlijk identificeren is het mogelijk dat Sonova uw eerdere gebruik van de Websites kan koppelen wanneer u zich registreert.

Sommige cookies worden door ons ingesteld, andere cookies worden door derde partijen namens ons ingesteld. Ons gebruik van cookies van derde partijen stelt ons in staat om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen, wat inhoudt dat u advertenties van Sonova kunt zien op andere websites.

Als u niet geïnteresseerd bent in de voordelen van cookies kunt u instructies krijgen via de “Help” functie van uw internetbrowser om te voorkomen dat er nieuwe cookies opgeslagen worden en om bestaande cookies te verwijderen. Interessante informatie over cookies in het algemeen kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies).

We kunnen ook Google Analytics gebruiken in onze website, dit is een analyse werktuig van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt ook cookies, onder andere om het gebruik van de website te analyseren. De informatie verzameld door Google Analytics wordt door Google opgeslagen, onder andere op servers in de Verenigde Staten. Hier leest u meer over Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl&ref_topic=2919631

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om geen toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Google. Hiervoor schakelt u Google Analytics uit. Om Google Analytics uit te schakelen, klikt u hier en wordt u naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout geleid.

Social media plugins

Sommige websites bevatten social media plugins, bijvoorbeeld voor Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn (“Providers”). Wanneer u een website bezoekt met een actieve plugin, maakt die plugin verbinding met servers van de Provider. Als u een social media website bezoekt door vanaf onze website op zo’n plugin te klikken weet de Provider ook bij welke site u vandaan komt. Providers geven u doorgaans geen specifieke informatie over welke data er gedeeld wordt door zo’n social media plugin. Daarom kunnen we u niet volledig informeren over de inhoud of reikwijdte van de informatie die gedeeld wordt. We kunnen u alleen doorverwijzen naar de Provider voor meer informatie. Als u niet wilt dat Providers gegevens van u verzamelen door middel van social media plugins, kunt u doorgaan de plugins geïnstalleerd in uw internetbrowser uitzetten of pauzeren. Sommige browsers bieden ook de mogelijkheid om “incognito” websites te bezoeken. Het is mogelijk dat er in die modus geen link gemaakt kan worden met uw social media account. Controleer alstublieft wat voor bescherming een dergelijke modus in uw specifieke browser biedt.

Contact met ons opnemen

Neem bij vragen en opmerkingen over deze Verklaring, of als u zich er zorgen over maakt, of als u toegang wilt tot uw persoonsgegevens of uw recht op privacy wilt uitoefenen, contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming privacy@sonova.com.

Hartelijk dank voor uw belangstelling in Sonova!


Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Zwitserland
Telefoon: +41 58 928 0101
E-mail: privacy@sonova.com

Ingangsdatum: 25 mei 2018